Информация за Проект”Развитие на управленския капацитет в Темподем ЕООД”

На 06.03.2017 г. Темподем ЕООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.002-0301 – Развитие на управленския капацитет в Темподем ЕООД, с. Труд, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. Проектът предвижда оптимизиране на производствените процеси и подобряване управленския потенциал на дружеството чрез въвеждане на софтуерна система за управление на ресурсите на предприятето /ERP/. Системата ще оптимизира административните процеси, ще подобри организацията на производствения процес и ще повиши ефективността на работа на отделните звена. ERP-системата ще включи следните модули: Управление на финансово счетоводство, Контролинг/управленско счетоводство, Управление на продажби и дистрибуция, Управление на материални запаси, покупки и складове, Планиране и управление на производството и Управление на отпадъците. Предвижда се след изпълнение на проекта да се създаде капацитет за реализация на собствен износ на дружеството, благодарение на оптимизираните процеси на производството, осигуряване на капацитет на складовата база и подобрената ефективност на работа с клиентите на дружеството. В следствие въведения модул за управление на отпадъците дружеството ще затвърди дългогодишната си политика за опазване на околната среда.

Обща стойност на проекта: 390 541.01 лв.
От които: 232 371.90 лв., финансирани от ЕФРР
и
41 006.81 лв. национално финансиране.


Документи за тръжна процедура Разработване и внедряване на ERP-система

Документи за тръжна процедура Доставка на компютърно и сървърно оборудване за обезпечаване работата на ERP-система

Контакти

Форма:

Адрес:

4199 с. Труд, ул. Стопански двор № 2, обл. Пловдив

032 65 89 65

0887 714 791